10 მიზეზი თუ რატომ შევიძინოთ მეორადი ტექნიკა “ფორკლიფტ სერვის ჯორჯიაში”

1. 100 – ზე მეტი მეორადი ტექნიკა საწყობში.* 2. დამტვირთველები მხოლოდ მსოფლიოში წამყვანი მწარმოებლებისგან – САТ, Doosan, Heli, Mitsubishi, Crown, HC და სხვა. 3. საუკეთესო ხარისხი და ფასი. 4. მეორადი ტექნიკის ნამუშევარი საათები: 200–10 000 მ/სთ. 5. ჩვენ მეორად ტექნიკას რეგულარულად უტარდება ტექ. მომსახურება. 6. გაყიდულ დამტვირთველზე შესაძლებელია გაფორმდეს ტექ. მომსახურების ხელშეკრულება. 7. მეორად ტექნიკაზე…