ფრონტალური საპალეტე სტელაჟები

ფრონტალური საპალეტე სტელაჟები – პალეტზე მოთავსებული მრავალი დასახელების ტვირთის შენახვის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტია, რომელიც ტვირთზე ადვილად წვდომის საშუალებას იძლევა. ამარტივებს მარაგების კონტროლს და მორგებულია ყველა სახის სასაწყობე პროექტზე. გათვლილია ტვირთის წონის და გაბარიტების ცვალებადობაზე. ფრონტალური საპალეტე სტელაჟები – ასაწყობ-დასაშლელი კოსნტრუქციაა. გამოიყენება სავაჭრო, სასაწყობე და სამრეწველო ფართებში მძიმე და არაგაბარიტული და არასტანდარტული ტვირთების შესანახად ან/და დასაწყობებად.…